aktualizované: 13.05.2022 08:49:27 

Silvester2018

Silvester 2018 ZŠ Komenského Púchov 11:00

Ako tradične na Silvestra sa stretli hráči a členovia Fanclubu

na Silvestrovskom futbale. Bolo to už 21 prvý krát v rade!

Chýbať nemohol Miro Furik,ktorý tu bol ako ináč 21 prvý krát.

Futbal na malé bránky. Na poludnie strieľanie šampanského.

Družstvá v zložení Rudo  Hriadel ,Paťo Kresánek,Fero Kresánek,

Miro Furik ,Braňo Bodorík a druhý team MArtin Furik mladší,Martin

Furik starší,Milan Šedík,Hokejbalista a Tomáš Trnka. 

Výsledok 20:17 nebol podstatný. Nálada bola skvelá a o 13 hodine

sme sa s prianím všetkého dobrého.