aktualizované: 09.01.2022 17:02:37 

organizujeme
Šk fanclub Púchov okrem toho,že sa zapája do súťaží riadených Obfz Považská Bystrica a tiež
do futsalovej ligy v Púchove,sám organizuje niektoré akcie.
Už od roku 2000 organizuje Ligu malého futbalu v Beluši,teda skôr ako sa píše historía Púchovskej
futsalky. Vďaka čomu tu hrávali mužstvá z Púchova, Visolaj,či Ladiec. Veď hráči ako Roman Sviečka,
Juro Hrišo, Peter Vavrík,Braňo Bajza sú známe v širokej futbalovej,či futsalovej verejnosti Púchovskej
doliny. Okrem toho počas zimy sa každoročne pod jeho organizátorskou taktovkou poriada v Belušskej
telocvični turnaj v minifotbálku.
Naopak počas letnej prestávky sa poriada na jeho domácej pôde v Mestečku futbalový turnaj.
V podsekciách tejto sekcie budú postupne pridané materiály ku každej akcii.